In Stock

Điện Áp: 220v
Mô Tơ: 750w (dây điện từ bằng đồng)

Compare

Mô tả

Điện Áp: 220v
Mô Tơ: 750w (dây điện từ bằng đồng)
Máy chuyên tách rời các hạt ra khỏi bắp, máy tách được từng bắp một.