In Stock

Điện Áp: 220v
Mô Tơ : 1kw
Kích Thước: 65 x 38 x 81
Máy chuyên tách rời các hạt ra khỏi bắp, máy hoạt động công suất lớn có thể tách nhiều bắp cùng lúc.

Compare

Mô tả

Điện Áp: 220v
Mô Tơ : 1kw
Kích Thước: 65 x 38 x 81
Máy chuyên tách rời các hạt ra khỏi bắp, máy hoạt động công suất lớn có thể tách nhiều bắp cùng lúc.