In Stock

Màu sắc Cam/ trắng

Thời gian làm việc 6h-8h

Nguồn Ắc Quy 9AH

Compare

Mô tả

Màu sắc Cam/ trắng
Thời gian làm việc 6h-8h
Nguồn Ắc Quy 9AH
bộ bơm 5L
Dung tích bình hoá chất  20L