In Stock

Màu sắc Cam/ Vàng/ Xanh
Thời gian làm việc 6h-8h
Nguồn Ắc Quy 8AH/12AH
Cần xit sử dụng Cần inox

Compare

Mô tả

Màu sắc Cam/ Vàng/ Xanh
Thời gian làm việc 6h-8h
Nguồn Ắc Quy 8AH/12AH
Cần xit sử dụng Cần inox
Dung tích bình hoá chất 18L